//
Privadesa i Protecció de Dades: El CLUB TRIATLÓ COSTA BARCELONA MARESME l’informa que totes les dades rebudes a través de formularis electrònics i/o mitjançant correu electrònic seran tractades amb estricta confidencialitat d’acord amb la Política de Privadesa i de Seguretat del CLUB TRIATLÓ COSTA BARCELONA MARESME així com amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD). La finalitat del tractament d’aquestes dades és la de donar resposta a les comunicacions rebudes i, si escau, mantenir les relacions contractuals corresponents. La base legal és el seu consentiment i/o el desenvolupament de mesures precontractuals o contractuals. Per exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació, i per a qualsevol aclariment, pot contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a INFO@TRICBM.COM. Pot contactar amb el delegat de Protecció de Dades al correu electrònic dpd@urecalegal.com . En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l’autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst o mentre es mantingui el seu consentiment. No es farà cessió de les dades recollides, excepte obligació legal. Preguem que comuniqui de forma immediata a INFO@TRICBM.COM qualsevol canvi o modificació que es produeixi amb relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat que aquestes responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.
=